Side 1 af 1

LaTeX

: 29 aug 2017, 10:39
af number42
Mange vil have nytte af at skrive i LaTeX (udtales Latek). Det er relativt nemt for simple udtryk:

Tryk på LaTeX knappen ovenfor og skriv mellem de to symboler, der gælder så følgende:
x gang y skrives x \times y som bliver til \(x \times y\) ved tryk på vis prøve eller udfør knappen
x/y skrives \frac{x}{y} som bliver til \(\frac{x}{y}\), x og y kan erstattes af alle udtryk fx integraler og andre brøker
x^s skrives x^{s} som bliver til \(x^s\), hvis der er et mellemrum efter s kan man undvære den krøllede parantes.
x^(3/4) skrives x^{ \frac{3}{4} } \(x^{ \frac{3}{4} }\) og så videre med alle symboler
Integraler skrives \int som bliver til \(\int\)
suffix skrives x_{s} som bliver til \(x_s\)
Kvadratrod skrives \sqrt{x+y} som bliver til \(\sqrt{x+y}\)
+,- | går uændret igennem men symbolet for norm skrives \| A \| som bliver til \(\| A \|\)
symbol for vektor skrives \vec a som bliver til \(\vec a\)
søjle vektorer: begin{bmatrix} x \\ y end{bmatrix} som med \ foran begin og end bliver til \(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\)
En matrix med flere søjler begin{bmatrix} x & z \\ y & t end{bmatrix} bliver til \(\begin{bmatrix} x & z \\ y & t \end{bmatrix}\) husk \ før begin og end. ( \ er også kommandoen til at begynde en Latex stræng, så jeg kan ikke skrive det foran begin og end. )

Man kan også finde Latex udtryk på nettet ved a google.

Re: LaTeX

: 21 sep 2017, 13:01
af number42
Lidt mere om matricer og andre strukturer i LaTeX.

Der er jo mange forskellige typer, her er nogle almindelige, de anvendes nøjagtigt ens alle sammen (se ovenfor), så kun navnet er angivet nedenfor:
\binom {}{} : Angiver binomial koefficienter (der er ingen begin og end her.), de krøllede paranteser skal ifyldes de øvre og nedre tal, der er runde paranteser.

Vmatrix : dobbelt lodrette streger om matricen
vmatrix: Almindelige lodrette linier om matricen, betyder determinant, skrives også det(A), hvor A er determinanten.
Bmatrix : krøllede paranteser on matricen.
bmatrix : Firkantede paranteser
pmatrix: Runde paranteser om matricen
matrix: kun tallene i matricen

Alle anvendes med et begin og end, se indlægget ovenfor (nederst)

Dobbelt lodrette streger betyder normalt en Norm (fx af en vektor) . For en vektor er det længden af vektoren. Enkelt lodrette streger anvendes også ofte for Norm, Men kun for en Euklidisk Norm (altså Kvadratroden af (a^2+b^2+c^2 + ....) , hvor a,b,c,... er vektorens koordinater)