Side 1 af 2

aflevering eksempel

: 05 okt 2020, 21:48
af abruun
Jeg sidder med denne opgave lidt tidspresset.
Når der står giv eksempel, skal jeg så nævne et eksempel ?

Re: aflevering eksempel

: 06 okt 2020, 01:28
af JensSkakN
Når der står 'Giv et eksempel på væksthastighed' så skal du vælge en funktion, der beskriver et eller andet fra den virkelige verden, og så skal du forklare, hvad væksthastigheden bliver i det aktuelle tilfælde.
Du kan fx finde en funktion, der angiver højden af en plante som funktion af tiden, eller en virksomheds overskud som funktion af tiden eller noget helt tredje.

Re: aflevering eksempel

: 06 okt 2020, 10:49
af abruun
Jeg har prøvet og lave dette eksempel på en optimering.
- Er det rigtig nok eller i den forkerte retning ?

Re: aflevering eksempel

: 06 okt 2020, 13:55
af JensSkakN
Det er i det store og hele korrekt.
Hvis jeg var censor for dig på en opgave, ville jeg konkludere, at du ikke taler helt sandt, når du skriver, at du selv har fundet på dette. Det giver indtryk af, at du fundet det et sted, måske ved at google. Men nu er jeg ikke censor for dig, så jeg retter bare fejlen.
Du skriver \(O(\,a)\,\) korrekt op
Så skriver du 'Jeg differentierer \(O(\,a)\,\)'
\(O'(\,a)\,=2a-\frac{3200}{a^2}\). men du mangler at sætte i anden i nævneren.
(det jeg skriver her, er det, du burde have skrevet)
Fejlen gentages i næste linje, men efter dobbeltpilen er den forsvundet igen.
Bortset fra dette, ser det fornuftigt ud. Du mangler bare et egentligt argument for at der er tale om et globalt minimum. Det kunne være en graf eller en fortegnsundersøgelse af \(O'(\,a)\,\).

Re: aflevering eksempel

: 06 okt 2020, 14:42
af abruun
jeg har ikke taget min opgave fra google men blot inspireret af eksempel fra bogen.
- Men hvis jeg får rettet mine tastefejl eller i dine øjne kopieringsfejl. Så vil den godt kunne bruges..

Re: aflevering eksempel

: 06 okt 2020, 17:46
af JensSkakN
Ja, den egner sig fint.

Re: aflevering eksempel

: 12 okt 2020, 16:37
af abruun
Jeg har lavet nogle eksempler som jeg gerne vil vide om er på rette kurs eller forkert ?
- Hvor hvidt det er forkert eller rigtigt?
- Ang. mit eksempel på monotoniforhold er der noget som mangler eller skal forklares

Re: aflevering eksempel

: 12 okt 2020, 17:25
af JensSkakN
Du er i allerhøjeste grad på rette kurs.
Som model er eksemplet med fluer principielt korrekt. Jeg har dog 2 kommentarer.
Selvom modellen giver de tal, du anfører, er antallet af fluer altid et helt tal. Du bør derfor runde af til nærmeste hele tal.
Tallet 2.28 under væksthastigheden er beregnet som \(5\cdot{\ln(\,2)\,}\). Dette tal har du afrundet for kraftigt og forkert, det bør afrundes til 2.29 med to cifre efter kommaet, men vent hellere med at afrunde, så bliver væksthastigheden 8612 pr. døgn

I eksemplet med tretrinsreglen. skriver du
'Nu opskrives differentialkvotienten' (eller nu opskriver jeg differentialkvotienten)
Det burde være 'differenskvotienten'

Differentialkvotienten er grænseværdien, her 16.

I grafen fra GeoGebra er grænsen på 1.7375 vist valgt helt vilkårligt.
Det, du eller programmet, skriver om monotoniforhold er helt korrekt. Om det skal 'forklares' bedre afhænger helt af opgaveformuleringen og hvor langt I er nået på det felt. Hvis det var en stx-opgave med opgaveformuleringen 'Bestem monotoniforholdene for funktionen \(x^2+1\) ville du vist ikke få fuldt point.

Re: aflevering eksempel

: 19 okt 2020, 11:20
af abruun
Jeg har nu rettet mit eksempel med væksthastighed.
Ang. monotoniforhold skal jeg bruge funktion som hedder f(x)=-x^3+3x^2+1

Re: aflevering eksempel

: 19 okt 2020, 11:57
af JensSkakN
Besvarelsen er korrekt. Jeg ville selv have skrevet
\(N(\,2)\,=5\cdot {1.58^2} \approx12.48\)
Der er 12 fluer efter 2 døgn.

Den sidste sætning skal sprogligt forbedres til
\(N'(\,18)\,\) angiver, hvor hurtigt fluerne formerer sig efter 18 døgn.

'noget om' bør man ikke skrive i matematik.
Vil du selv komme med et nyt bud på en besvarelse af 'monotoniforhold'? Hvis du gerne vil have mit bud, er det ok. men du lærer nok mest af selv at prøve.